ไปแจมเที่ยว

ข้อมูลท่องเที่ยว

วัดไผ่ล้อม วัดสมัยอยุธยาตอนปลาย จ.เพชรบุรี

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี

วัดไผ่ล้อม เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ ใน ตำบลท่าราบ จ.เพชรบุรี วัดไผ่ล้อมเป็นวัดร้างที่อยู่ติดกับเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นโบสถ์สองตอน สร้างด้วยอิฐและปูน มีลักษณะพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนหลังเป็นห้องว่าง มีผนังกั้นกลาง และเจาะช่องประตูตรงกลาง 1 ช่อง ด้านหน้า เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานขนาดใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหินทรายแดงมากมาย ปัจจุบันโบสถ์วัดไผ่ล้อมกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ปัจจุบัน วัดไผ่ล้อมอยู่ในความดูแลของวัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี

Read more...

อาคารโบราณ สำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุรี

อาคารโบราณ สำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุรี

ไปแจมเที่ยววันนี้ จะพาไปชมอาคารโบราณ อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุกว่า 100 ปี อาคารแห่งนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตสำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ อาคารดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปิดทำการบริการด้านงานที่ดินโดยใช้ชื่อว่า "หอทะเบียนเมืองเพ็ชร์บุรี" ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ.130 (พ.ศ.2454 ) และพระราชทานตราสัญลักษณ์ "วปร" (มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช) ไว้ตรงหน้าจั่วของตึก โดยมี ขุนกระหารบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตราธิการ เป็นท่านแรก (ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในปัจจุบัน)

Read more...

วังบ้านปืน (พระรามราชนิเวศน์) จ.เพชรบุรี

วังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวพระราชวัง ใกล้กรุงเทพฯ ที่เมือง 3 วัง จ.เพชรบุรี วังที่เราจะพาไปเที่ยวชมในวันนี้ คือ "พระรามราชนิเวศน์" หรือ วังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังที่มีความงดงาม มีสถาปัตกรรมแบบยุโรป สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้าง พระราชวังแบบยุโรป เพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน ว่าเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของไทย

Read more...

ท่าย์น้ำข้ามภพ ท่ายาง

ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ไปแจมเที่ยว จะพาไปชิคๆ ชิวๆ ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดริมน้ำบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ที่ตำบลท่ายาง และฝั่งตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เกิดขึ้นจากความตั้งใจและการรวมตัวของชาวบ้าน 2 ตำบลในอำเภอท่ายางที่ต้องการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติริมแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต และต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักความพอเพียง และอนุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นที่หวงแหนของชาวบ้านในพื้นที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะมาเที่ยวกันเป็นครอบครัว

Read more...

ชมหมู่บ้านคริสต์เก่าแก่ ที่บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปรู้จัดกับหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ สถานที่ที่ไปแจมจะพาไปเที่ยวในวันนี้คือ หมู่บ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร บ้านเกิดของไปแจมเอง หมู่บ้านท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด เป็นหมู้บ้านเก่าแก่กว่า 100 ปี เดิมชื่อว่าบ้านท่าแฮ่  ที่มาจากพื้นดินที่มีแต่หินลูกรัง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หินแฮ่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2427 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า ซาเวียร์ เกโก

Read more...

เที่ยวบ้านพ่อหลวงที่พระตำหนักภูพาน จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยว จะพาไปเที่ยวบ้านพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่จ.สกลนครกันค่ะ ที่ๆแจมจะพาไปคือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ในปี พ.ศ. 2518 โดยในหลวงท่านทรงเป็นผู้เลือกพื้นที่ในการก่อสร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง

Read more...

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยว จะพาไปไหว้พระที่ จ.สกลนครกันค่ะ วัดนี้มีชื่อว่าวัดพระธาตุเชิงชุม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนครขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ เพราะเป็นจังหวัดที่มีพระธาตุ ถึง 5 แห่ง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก และนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นต้น

Read more...

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อยู่ตรงข้ามทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ของชาวเมืองสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวัดที่จำพรรษา มรณภาพ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริง ตู้บรรจะอังคารธาตุ เครื่องอัฐบริขาร พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของพระตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ และภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน

Read more...

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ กระทรวงกลาโหม

อาคารโบราณ กระทรวงกลาโหม

อาคารโบราณ กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับพระบรมมหาราชวัง เป็นอาคารที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป โดย รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์ (เจิม แสงชูโต) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงทหารหน้าขึ้นในพื้นที่วังของพระเจ้าลูกยาเธอ ในรัชกาลที่ 1 จุดเด่นของที่นี่ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทรงยุโรป ขนาด 3 ชั้น ตัวอาคารทาสีเหลืองตัดกับลายเส้นสีขาว ส่วนหน้าต่างใช้สีเขียว ซึ่งสีอาคาร สีเหลือง ตัดเขียว เป็นที่นิยมกันมากในอดีต ตัวอาคารมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถเก็บภาพได้หมด เพราะอาคารมีขนาดใหญ่และกว้างเป็นแนวยาว มองสุดลูกหูลูกตา

Read more...

อ่าวมะนาว จ.ประจวบฯ

อ่าวมะนาว จ.ประจวบฯ

ไปแจมเที่ยววันนี้ จะไปพาคลายร้อน รับลมเย็นๆ ชายหาดสวยๆ ทรายสีขาว ที่"อ่าวมะนาว" ค่ะ อ่าวมะนาวตั้งอยู่ใน เขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหาดสะอาด มีธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำเพราะน้ำทะเลไม่ลึก หรือจะเดินเล่นริมชายหาด หรือนั่งกินลมชมวิว ที่เก้าอี้ชายหาดที่มีให้บริการอยู่ริมหาด และนอกจากนี้ยังมีร้านค้า ร้านอาหารทะเลปรุงสดไว้คอยให้บริการอีกด้วย

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน