ไปแจมเที่ยว

ที่เทียวนครศรีธรรมราช

สูดอากาศดีๆที่คีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

คีรีวง อ.ลานสกา

กลางเดือนมิถุนายน เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ไปแจมมีที่เที่ยวต้อนรับหน้าฝนกันค่ะ วันนี้จะพาลงไปทางใต้ที่ จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ที่ๆเค้าว่ากันว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย หมู่บ้านคีรีวง เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ มากกว่า 300 ปี ทำเลที่ตั้งล้อมรอบด้วยหุบเขา และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่เติบโตมากับสวนผลไม้ในป่าใหญ่จากรุ่นสู่รุ่น

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน