ไปแจมเที่ยว

น้ำพุร้อนเหมืองแร่ ปาย-กัลยาณิวัฒนา

 

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อน ปาย-กัลยาณิวัฒนา เข้าหน้าฝนแล้ว ฝนตกลงมาค่อยบรรเทาความร้อนลงไปได้บ้าง ไปแจมวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนแห่งใหม่ของปายกันค่ะ เพิ่งขุดพบเมื่อปี 2556 น้ำพุร้อนแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ตั้งอยู่ริมทางไป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่แวะพักรถ และจุดชมวิว ป่าไม้ และภูเขาที่สวยงาม ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านสบสา หย่อมบ้านเหมืองแร่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน น้ำพุร้อนมีความสูงประมาณ 1.5 เมตร

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่แห่งนี้ ถูกขุดสำรวจครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ความลึกประมาณ 100 เมตร แต่น้ำพุร้อนเพิ่งจะประทุขึ้นมาเมื่อ เดือน สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งถูกพบโดยบังเอิญโดยชาวบ้านแถบนั้น น้ำพุร้อนที่นี่มีกลิ่นกำมะถัน ค่อนข้างน้อยกว่าที่อื่นๆ และสิ่งที่คู่กับน้ำพุร้อนคือการต้มไข่ต้มค่ะ มีทั้งไข่ไก่ ไข่นกกระทา อุณหภูมของน้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ สูงถึง 94 องศาเลยทีเดียว และที่ตรงน้ำพุร้อนนี้มีกระต๊อบร้านค้าเล็กๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความทีอัธยาศัย นอกจากขายไข่ไก่ ไข่นกกระทา และเครื่องดืมแล้ว ยังมีบริการต้มไข่ ตามที่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกด้วยค่ะ

การเดินทาง

สำหรับการเดินทางไปน้ำพุร้อนแห่งเหมืองแร่ ตั้งอยู่ระหว่างทางจาก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไป อ.กัลญานิวัฒนา จ.เชัยงใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 1265 หลักกม.ที่ 26 ปาย – อ.กัลยานิวัฒนา

เป็นเส้นทางที่มีความสวยงามมากๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขับรถชมธรรมชาติ สามารถใช้เส้นทางเดียวกับการไปโครงการหลวงวัดจันทร์

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ไปอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายที่อำเภอแม่ริม ต่อไปอำเภอสะเมิง ต่อเนื่องสายสะเมิง-วัดจันทร์ อีกประมาณ 93 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 154 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นดินลูกรังบางช่วง เส้นทางนี้มีบริการรถโดยสารประจำทางต้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นที่ตลาดวโรรส

เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่แตง ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย-อ.ปาย ประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเลี่ยงเมืองตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 หรือจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้น 1095 ได้ที่ตลาดแม่มาลัยต่อไปอำเภอปายก็ได้เช่นกัน ก่อนถึง อ.ปาย 12 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปวัดจันทร์ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้น 1265 ไปจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนน 1349 ขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป่าสนศูนย์จะอยู่ทางด้านขวามือ สภาพเส้นทางจะดีกว่าเส้นทางแรก

Google Maps /แผนที่น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่


View น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย in a larger map

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

 

ที่พัก หัวหิน