ไปแจมเที่ยว

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

“เขื่อนภูมิพล” หรือ “เขื่อนยันฮี” เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพระปรมาภิไธย ให้ชื่อ “เขื่อนภูมิพล” ลักษณะของเขื่อน เป็นคอนกรีตรูปโค้ง ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก สร้างเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และด้านชลประทาน

 

 

อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลจุน้ำได้ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ผิวน้ำประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร นอกจากประโยชน์ทางด้านพลังงานไฟฟ้าและชลประทานแล้ว เขื่อนภูมิพลยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในเขื่อนภูมิพล

- พระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำ มีวัดพระพุทธบาทอยู่บนยอดดอย ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาท และศาลาประดิษฐานองค์พระประธาน ทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม

- เกาะวาเลนไทน์ เป็นเกาะเล็ก ๆ มีหาดทราย สามารถเล่นน้ำได้

- บริการที่พัก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีบริการบ้านพักเป็นเรือนนอน (ห้องแอร์) พักได้ 30 คน ราคา 5,000 บาท, บ้านพัก ราคา 800-2,500 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล โทร. 0 5554 9509, 05559 9003-6 ต่อ 2501, 0 5559 9093-7

 

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 6 ชั่วโมง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แล้วไปแยกซ้ายที่วังน้อย เข้าทางหลวงหมายเลข 32 สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร เข้าสู่จังหวัดตาก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงตาก 425 กิโลเมตร และจากตากไปยังเขื่อนภูมิพล อีก 61 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางที่สะดวกและนิยมกัน คือ ไปตามทางหลวง หมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายมือ มีป้ายใหญ่ๆ เขียนว่า เขื่อนภูมิพล พร้อมมีจักรยานคันมหึมาตรงปากทางเข้า ระยะทางจากปากทางเข้าถึงตัวเขื่อนภูมิพล ประมาณ 17 กิโลเมตร

 

Google Maps

 


View เขื่อนภูมิพล จ.ตาก in a larger map

 

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

 

ที่พัก หัวหิน