ชมหมู่บ้านคริสต์เก่าแก่ ที่บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปรู้จัดกับหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ สถานที่ที่ไปแจมจะพาไปเที่ยวในวันนี้คือ หมู่บ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร บ้านเกิดของไปแจมเอง หมู่บ้านท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด เป็นหมู้บ้านเก่าแก่กว่า 100 ปี เดิมชื่อว่าบ้านท่าแฮ่  ที่มาจากพื้นดินที่มีแต่หินลูกรัง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หินแฮ่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2427 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า ซาเวียร์ เกโก บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

สิ่งที่เป็นจุดสนใจของบ้านท่าแร่ คือ อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ ที่มีสถาปัตยกรรม ที่มีกลิ่นอายของยุโรป บ้านเรือส่วนใหญ่จะเป็นปูน มีช่องหน้าต่างประตู และลายปูนปั้นที่มีความสวยงาม  เรียงรายสองข้างทางในหมู่บ้าน นอกจากบ้านเรือนที่มีความสวยงามแล้ว ที่หมู่บ้านนี้ยังมี อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์คริสต์ ที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม เป็นรูปทรงคล้ายเรือใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติพิธีกรรมมทางศาสนาคริสต์ 

ทุกวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชาวบ้านท่าแร่จะร่วมกันจัดงาน ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส และยังนำประดับประดาบ้านเดือนด้วยแสงไฟ โคมไฟ และสัญลักษณ์รูปดาวทั่วทั้งหมู่บ้าน เป็นการเฉลิมฉลองในวันครัสต์มาสของชาวคริสต์

การเดินทาง

บ้านท่าแร่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 22 ห่างจากสี่แยกอุดรธานี - สกลนคร - นครพนม 6 กิโลเมตร ไปตามเส้นทาง สกลนคร - นครพนม

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร