เที่ยวบ้านพ่อหลวงที่พระตำหนักภูพาน จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยว จะพาไปเที่ยวบ้านพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่จ.สกลนครกันค่ะ ที่ๆแจมจะพาไปคือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ในปี พ.ศ. 2518 โดยในหลวงท่านทรงเป็นผู้เลือกพื้นที่ในการก่อสร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

การเดินทาง

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองสกลนครเท่าไหร่นัก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยนำรถยนต์เข้าไปจอดตรงจุดจอดภายใน และแลกบัตรเพื่อเข้าชม เส้นทางเข้าสู่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ หมายเลข 213 บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 16 กม.

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร