วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยว จะพาไปไหว้พระที่ จ.สกลนครกันค่ะ วัดนี้มีชื่อว่าวัดพระธาตุเชิงชุม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนครขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ เพราะเป็นจังหวัดที่มีพระธาตุ ถึง 5 แห่ง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก และนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นต้น วัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีซุ้มประตู 4 ด้าน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ได้แก่ พระกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

องค์พระธาตุ เป็นทรงเจดีย์ สี่เหลี่ยม ไล่ระดับเป็น 3 ชั้น จนถึงเต้าระฆังรับกับดวงปลีทรงบัวเหลี่ยม สวยงามตามสถาปัตกรรมแบบล้านช้าง ที่มีความวิจิตรบรรจงของช่างในสมัยโบราณ ที่ได้สรรสร้างปูชณียสถาน โบราณสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุม

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา แล้วเลี้ยวแยกเข้าทางไปอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงบ้านท่าพระ แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 213 เข้าสู่จังหวัดสกลนคร  ให้ขับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ไปตามถนนเจริญเมือง จนสุดถนน ติดกับหนองหารหลวง