วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อยู่ตรงข้ามทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ของชาวเมืองสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวัดที่จำพรรษา มรณภาพ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริง ตู้บรรจะอังคารธาตุ เครื่องอัฐบริขาร พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของพระตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ และภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน วัดป่าสุทธาวาส  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนครวัดป่าสุทธาวาส  จ.สกลนครวัดป่าสุทธาวาส  จ.สกลนครวัดป่าสุทธาวาส  จ.สกลนครวัดป่าสุทธาวาส  จ.สกลนครวัดป่าสุทธาวาส  จ.สกลนคร

ภายในบริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีพระอุโบสถที่สวยงาม เด่นเป็นสง่า ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้เคยเป็นกุฏิที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ได้มรณภาพ และยังเป็นที่ใช้ในการประชุมเพลิงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประจำวัดอาคารหลังนี้ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญและสวยงามมากๆวัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าสุทธาวาส สกลนครวัดป่าสุทธาวาส สกลนครวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร