ที่เทียวสกลนคร

ชมหมู่บ้านคริสต์เก่าแก่ ที่บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปรู้จัดกับหมู่บ้านเก่าแก่ ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ สถานที่ที่ไปแจมจะพาไปเที่ยวในวันนี้คือ หมู่บ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร บ้านเกิดของไปแจมเอง หมู่บ้านท่าแร่ เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด เป็นหมู้บ้านเก่าแก่กว่า 100 ปี เดิมชื่อว่าบ้านท่าแฮ่  ที่มาจากพื้นดินที่มีแต่หินลูกรัง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หินแฮ่ ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2427 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า ซาเวียร์ เกโก

Read more...

เที่ยวบ้านพ่อหลวงที่พระตำหนักภูพาน จ.สกลนคร

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยว จะพาไปเที่ยวบ้านพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ที่จ.สกลนครกันค่ะ ที่ๆแจมจะพาไปคือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน ในปี พ.ศ. 2518 โดยในหลวงท่านทรงเป็นผู้เลือกพื้นที่ในการก่อสร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง

Read more...

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

ไปแจมเที่ยว จะพาไปไหว้พระที่ จ.สกลนครกันค่ะ วัดนี้มีชื่อว่าวัดพระธาตุเชิงชุม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนครขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ เพราะเป็นจังหวัดที่มีพระธาตุ ถึง 5 แห่ง ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก และนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ดังที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นต้น

Read more...

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อยู่ตรงข้ามทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ของชาวเมืองสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวัดที่จำพรรษา มรณภาพ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริง ตู้บรรจะอังคารธาตุ เครื่องอัฐบริขาร พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของพระตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ และภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน

Read more...