พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี

พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรีกันค่ะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 โดยตัวอาคารเป็นอาคารศาลากลางหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2465 ในสมัยรัชการที่ 6 มีสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของตะวันตก เช่น ประตูหน้าต่าง เสา มุม โค้งต่างๆได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2431 เป็นสถานที่จัดแสดงแหล่งประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของจังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ความเป็นมาความเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัย ตั้งแค่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมของ ชาวจังหวัดราชบุรี ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง กระเหรี่ยงและไทย-ยวน รวมถึงจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เรียกได้ว่า มาที่เดียว ได้ทั้งความรู้และความบันเทิง

<<ภาพภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี>>ที่เที่ยว ราชบุรีพิพิธภัณฑ์ ราชบุรีพิพิธภัณฑ์ ราชบุรีพิพิธภัณฑ์ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

การจัดแสดงนิทรรศการภายแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

  • สภาพทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาของจังหวัดราชบุรี
  • ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่พบในจังหวัดราชบุรี เรียงตามลำดับยุคสมัย เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  • เผ่าชนชาติพันธุ์วิทยาของจังหวัดราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวของชาวจังหวัดราชบุรี ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ชาวไทยพื้นถิ่นภาคกลาง ชาวไทยจีน ชาวไทย-ยวน ชาวไทยมอญ ชาวไทยกะเหรี่ยง ชาวไทยลาวโซ่ง ชาวไทยลาวเวียง และชาวไทยเขมรลาวเดิม
  • มรดกดีเด่น
  • ราชบุรีในปัจจุบัน จัดแสดงสภาพทั่วไปของจังหวัดราชบุรีในปัจจุบันด้านต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี โทร.0-3232-1513 โทรสาร.0-3232-7235 เวลาทำการ : 09:00-16:00 น. เปิดบริการทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดบริการวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย : 20 บาท ชาวต่างประเทศ : 100 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และแขกทางราชการที่ขอเข้าชมเป็นหมู่คณะไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

Google Maps


View Ratchaburi National Museum in a larger map

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี