ที่เทียวราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี

พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ราชบุรี

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรีกันค่ะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ถนนวรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2529 โดยตัวอาคารเป็นอาคารศาลากลางหลังเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2465 ในสมัยรัชการที่ 6 มีสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของตะวันตก เช่น ประตูหน้าต่าง เสา มุม โค้งต่างๆได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2431 เป็นสถานที่จัดแสดงแหล่งประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของจังหวัดราชบุรี

Read more...