วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน เอาสุดยอดงานพุทธศิลป์ของล้านนามารวมไว้ที่เดียว ที่หลวงพ่อมนตรีได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอา จุดเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แห่งนี้

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสร้างในปี พ.ศ. 2520 โดยสุดยอดของศิลปกรรมของล้านนาแบบประยุกต์ที่สวยงามของวัดและสถานที่สำคัญจำนวนถึง 11 แห่ง ที่นำมาประยุกต์สร้างโบสถ์วิหาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดพระธาตุสุโทน ได้แก่

 

1.ซุ้มประตูด้านหน้าโบสถ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง

2.ซุ้มประตูด้านตะวันออก วัดพระธาตุดอยสุเทพ

3.ซุ้มประตูด้านตะวันตก จากวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์

4.ฐานพระอุโบสถรูปซิกแซก วังประทับพระยามังราย จ.เชียงราย

5.ประตูและหน้าต่างลวดลายแกะสลัก วิหารลายคำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 6ปั้นลมลวดลายเก่าศิลปะทางเหนือ วัดต้นเกวน อ.สเมิง เชียงใหม่

7.นาค 7 เศียร แบบขอม นางอัปสรปูนปั้น วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

8.หอไตร วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 9.หอระฆัง จากวัดพระธาตุหริภูญชัย

10.กุฏิหลังใหญ่สร้างจากไม้สักทอง บ้านไทยสิบสองปันนาประเทศจีน

11.พระบรมธาตุ 30 ทัส ศิลปะเชียงแสน วัดพระธาตุนอ(หน่อ)

เรียกได้ว่าใครอยากดูศิลปะการสร้างวัดสวยๆของภาคเหนือ จะได้เห็นที่นี่เกือบครบเลยค่ะ โดยมีช่างฝีมือมาร่วมช่วยกันสร้าง ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวงพ่อมนตรีควบคุม ออกแบบ และลงมือก่อสร้างด้วยตัวเองในส่วนที่เป็นงานชิ้นสำคัญ

 

 

การเดินทาง

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (เด่นชัย-ลำปาง) ห่างสี่แยกเด่นชัยประมาณ 5 กม. อยู่ใกล้กองพันทหารราบที่ 12Google Maps

 

 

ทางเข้าวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

สถาปัตยกรรมที่สวยงามของล้านนา รวบรวมไว้ที่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี 

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

ที่พัก หัวหิน