ที่เทียวแพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน เอาสุดยอดงานพุทธศิลป์ของล้านนามารวมไว้ที่เดียว ที่หลวงพ่อมนตรีได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอา จุดเด่นของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี แห่งนี้

Read more...

คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่

คุ้มเจ้าหลวง จ.แพร่

 

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นอาคารที่สร้างด้วยปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีกลิ่นอายของยุโรป ด้วยทรงของอาคารที่เป็น ทรงขนมปังขิง หลังคามุงด้วยไมัแป้นเกล็ด มีความสวยงามจากลายฉลุตามช่องลม หน้าต่าง ประตู โดยช่างฝีมือจากเมืองจีน คุ้มเจ้าหลวงเคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี ในปี 2501

Read more...

คุ้มวงศ์บุรี จ.แพร่

คุ้มวงศ์บุรี จ.แพร่

 

คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2450 เป็นบ้านของเจ้าพรหมสุนันตา วงศ์บุรี ผู้สืบเชื่อสายมาดจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ เป็นบ้านไม้สองชั้นมีกลิ่นอายของยุโรป ตัวบ้านเป็นทรงปั้นหยา มีเพดานและหลังคาสูง จุดเด่นของตัวบ้านคือลวดลายแกะสลักของไม้ ลายฉลุของส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นบานหน้าต่าง บายกระทุ้ง ช่องลม ประตู ชายคา ซึ่งเป็นช่างฝีมือที่มีความละเอียดอ่อนมาก

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน