วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี

วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี เป็นวัดที่เก่าแก่ที่รวมวัดอุทัยยารามและวัดโพธารามเข้าด้วยกัน เป็นวัดที่ได้รับการอุปถัมภ์จากตระกูลบุนนนาค อาคารและโบสถ์เป็นแบบมหาอุด บริเวณหน้าบันอุโบสถเป็นลายปูนปั้นรูปรามเกียรติ์ วัดอุทัยโพธารามมีองค์พระปฎิมาเป็นพระประธานในอุโบสถเป็นพระสำริดที่มีความงดงาม ควรคู่กับการอนุรักษ์

ตั้งอยู่ถนนหน้าเรือนจำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัดนี้นับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ต่อมามีการบูรณะ และได้รับการอุปถัมภ์จากตระกูลบุนนาค คือ ท่านผู้หญิงอู่ ภรรยาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) เจ้าเมืองเพชรบุรี ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น สิ่งที่หน้าชม คือ โบสถ์แบบมหาอุด โดยด้านหลังเป็นผนังทึบ บริเวณหน้าบันด้านหน้ามีลายปูนปั้นเก่าแก่รูปยักษ์ และราหู ปีกนกด้านซ้ายเป็นลายรูปยักษ์ ด้านขวาเป็นภาพหนุมาน ซึ่งลายปูนปั้นส่วนใหญ่นำมาจากเรื่องรามเกียรติ์ หน้าบันด้านหลังมีลายปูนปั้นเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑล้อมรอบด้วยลายดอกไม้ ช่อฟ้า หางหงส์ ทำเป็นปูนปั้นรูปลิง ยักษ์ และเทพพนมแทนช่อฟ้า และหางหงส์แบบวัดทั่วไป

คราวที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีก็ได้ทรงแวะมาวัดอุทัย และพระราชทานทรัพย์เพิ่มเติมในการปฏิสังขรณ์วัดตามเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงอู่ด้วย ตามความในพระราชหัตถเลขา ในปีระกา ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452) ว่า

"วันนี้ฝนตกจนเวลาเย็น เมื่อฝนซาแล้ว ได้ขึ้นรถไปดูที่วัดอุทัย ซึ่งท่านผู้หญิงอู่เริ่มปฏิสังขรณ์ก่อนจะตาย ได้ให้เงินไว้สำหรับทำต่อแต่พอสำเร็จ"

วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี