วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี เป็นวัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี มีสถาปัตยกรรม และงานปูนปั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่สวยงดงาม เป็นงานที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจของวัดสระบัวได้เช่น ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์ เพดานในโบสถ์ หน้าบัน งานปูนปั้นฐานเสมาที่เป็นงานปูนปั้นที่มีศิลปะที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ภายในโบสถ์ของวัดสระบัว มีขนาดเล็กกระทัดรัด เชื่อกันว่าในสมัยโบราณไม่อนุญาติในผู้หญิงเข้ามาในโบสถ์ในการประกอบพิธีในศาสนาพุทธ โบสถึงไม่จำเป็นต้องสร้างให้ใหญ่โต เพราะมีเพียงพระภิกษุและอุบาสก เท่านั้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ภายในโบส ภายในโบส มีเพดานไม้แกะสลักที่หาดูได้ยาก มีความวิจิตรบรรจงในการสร้าง ไฮไลท์อีกอย่างนึงคือด้านหลังพระประทาน มีช่องหน้าต่างบานเล็กๆ เมือเปิดออกจะทำให้แสงส่องเข้ามาภายในโบสถ์ด้านหลังพระประทาน เหมือนแสงธรรมะส่องนำทาง ช่องนี้เป็นกุศโลบายของช่างฝีมือในสมัยโบราณ ที่ทำช่องแสงให้แสงเข้าส่องสว่างภายในโบสถ์ เพราะในอดีตนั้น ยังไม่มีไฟฟ้า

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี

วัดสระบัว จ.เพชรบุรี