วัดไผ่ล้อม วัดสมัยอยุธยาตอนปลาย จ.เพชรบุรี

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี

วัดไผ่ล้อม เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ ใน ตำบลท่าราบ จ.เพชรบุรี วัดไผ่ล้อมเป็นวัดร้างที่อยู่ติดกับเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นโบสถ์สองตอน สร้างด้วยอิฐและปูน มีลักษณะพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนหลังเป็นห้องว่าง มีผนังกั้นกลาง และเจาะช่องประตูตรงกลาง 1 ช่อง ด้านหน้า เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานขนาดใหญ่ที่แวดล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหินทรายแดงมากมาย ปัจจุบันโบสถ์วัดไผ่ล้อมกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ปัจจุบัน วัดไผ่ล้อมอยู่ในความดูแลของวัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี

การเดินทาง

การเดินทางจากกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าลงใต้ เมื่อแยกซ้ายเข้าตัวเมืองเพชรบุรี ตรงสี่แยกบันไดอิฐ เข้าสู่ถนนบันไดอิฐ ซ้ายมือผ่านรร.พรหมานุสรณ์ ตรงไปเรื่อยๆ ผ่าน 2 แยกไฟแดง เข้าถนนดำเนินเกษมซ้ายมือจะผ่านวัดมหาธาตุ จากนั้นเลี้ยวขวาข้ามสะพานใหญ่ เข้าถนนพระทรง ผ่านตลาดเพชรบุรี ตรงมาเรื่อยๆ ขวามือ ผ่านวัดพระทรง วัดไผ่ล้อมจะอยู่ด้านซ้ายมือ

Google Maps


View วัดไผ่ล้อม จ.เพชรบุรี in a larger map

ติดต่อสอบถาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี  โทร 032-471-005-6 ,032-471-502

ภาพภายในบริเวณวัดไผ่ล้อม

 

เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง ท่านให้ลูกศิษย์วัดและชาวบ้านช่วยกันกวาดเศษขยะ และเศษใบไม้ ภายในบรืเวณวัด สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น เป็นการช่วยดูแลรักษาโบราณสถานของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป