วังบ้านปืน (พระรามราชนิเวศน์) จ.เพชรบุรี

วังบ้านปืน จ.เพชรบุรี

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวพระราชวัง ใกล้กรุงเทพฯ ที่เมือง 3 วัง จ.เพชรบุรี วังที่เราจะพาไปเที่ยวชมในวันนี้ คือ "พระรามราชนิเวศน์" หรือ วังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชวังที่มีความงดงาม มีสถาปัตกรรมแบบยุโรป สร้างในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ให้สร้าง พระราชวังแบบยุโรป เพื่อใช้สำหรับแปรพระราชฐานในฤดูฝน ว่าเป็นพระราชวังที่งดงามแห่งหนึ่งของไทย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนคร สวรรค์วร พินิต ผู้บัญชาการทหารเรือ กับ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ เป็นแม่กอง ดำเนินการก่อสร้างพระตำหนัก ถนน และสถานที่ต่างๆ โดยรอบ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุรินทรฤาไชย ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จ่ายเงินสั่งของและเป็นผู้ตรวจการ ทั้งโปรดเกล้าฯ ให้มิสเตอร์คาล ดอห์ริง นายช่างเยอรมัน เป็นผู้คิดเขียนแบบรูปพระตำหนักตามกระแสพระราชดำริ โดยมี ดอกเตอร์ควดไบเยอร์ ชาวเยอรมัน เป็นนายช่าง ก่อสร้าง

นายคลูเซอร์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ภายในตำหนักชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรอเฝ้า ท้องพระโรงกลาง ห้องเสวย ห้องเครื่อง และห้องเทียบเครื่อง สำหรับชั้นบนประกอบด้วย ห้องพระบรรทมใหญ่ ห้องพระบรรทมพระราชินี ห้องพระบรรทมเจ้าฟ้า และห้องทรงพระอักษรการก่อสร้างพระที่นั่งแห่งนี้ มาสำเร็จในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท" และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนาม "พระราชวังบ้านปืน" โดยพระราชทานนามพระราชวังใหม่ว่า "พระรามราชนิเวศน์"

วังบ้านปืน มีชื่อเรียกมาจาก รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงดำเนินการหล่อ รูปปั้นพระนารายณ์ทรงปืนเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ยังหน้าพระที่นั่ง (ปัจจุบัน รูปปั้นนี้ย้ายมาไว้ยังหน้าพระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) แต่ชาวเมืองเพชรบุรี และผู้คนทั่วไปยังเรียกติดปากว่าพระราชวังบ้านปืนตามชื่อเดิมของ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ฝ่ายทหารได้ใช้พระราช วังนี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหาร ปัจจุบัน โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นที่ตั้งของจังหวัดทหารบก เพชรบุรีและ ต่อมาได้เป็นมณฑลทหารบกที่15 และได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

ความงามของสถาปัตกรรมวังบ้านปืน

พระตำหนักได้ใช้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบบาโรค (Baroque) และแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) หรือที่ เยอรมันเรียกว่าจุงเกนสติล(Jugendstil)ตัวพระตำหนักจะเน้นความทันสมัยโดยจะไม่มีลายปูนปั้น วิจิตรพิศดาร เหมือนอาคารในสมัยเดียวกัน พระตำหนักหลังนี้จะเน้นในเรื่องของความสูงของหน้าต่าง ความสูงของเพดาน ซึ่งกว้างเป็นพิเศษ ทำให้พระตำหนักดูใหญ่โต โอ่อ่า สง่างาม และตระการตา

พื้นเป็นหินอ่อน จึงทำให้ภายในตัวอาคารเย็นสบาย ทั้งๆที่อากาศภายนอกร้อน

แผนผังของตัวอาคารสร้างเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมสวนหย่อม มีสระน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลาง ส่วนที่ประทับเป็นตึก สองชั้นขนาดใหญ่ หลังคาทรงสูงรูปโดม ภายในเป็นโถงสูงมีบันไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสองซึ่งจัดเป็นจุดเด่นของ พระตำหนัก

ติดต่อสอบถาม

พระราชวังบ้านปืน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ 5 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

หากเข้าชมเป็นนหมู่คณะ และต้องการวิทยากรบรรยาย สามารถทำหนังสือถึงผู้บังคับการทหารบกจังหวัดเพชรบุรี ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร. 032-428506-10 ต่อ 259

www.facebook.com/pages/ค่ายพระรามราชนิเวศน์-วังบ้านปืน/337150566351406

การเดินทาง

จากกทม. ใช้เส้นทางลงใต้ถนนเพชรเกษม พอเข้าเขตเพชรบุรี ให้เลี้ยวซ้ายตรงแยกเข้าตัวเมืองเพชรบุรี (สี่แยกเขาบันไดอิฐ) ผ่านโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เจอสี่แยกคงคาราม ให้เลี้ยวขวา จากนั้นตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอสามแยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง จะพบกับวังบ้านปืนอยู่ทางขวามือ

Google Maps

View พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) จ.เพชรบุรี in a larger map

 

 

หมายเหตุ ตั้งแต่ปี 2009- ปัจจุบัน ทางวังบ้านปืนไม่อนุญาติให้ถ่ายภาพ ถ่ายภาพยนตร์ หรือ ละคร อีกต่อไปดังเช่นในอดีตเนื่องจาก รบกวนการเข้ามาชมสถานที่ของนักท่องเที่ยว

รูปภาพใน Website : www.paijam.com ในพระราชวังบ้านปืน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือด้านในพระราชวัง ถ่ายภาพไว้เมื่อ เมษายน ปี 2007 ซึ่งในขณะนั้นยังอนุญาติให้ถ่ายภาพได้อยู่

และภาพอีกส่วนหนึ่งถ่ายไว้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2013 ที่ผ่านมาค่ะ แจ้งไว้หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยว่าทำไม www.paijam.com สามารถนำภาพภายในพระราชวังมาลงใน Website ได้