ที่เทียวนครราชสีมา

ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด โคราช

กังหันลม หัวยบง

ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด โคราช

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปดูทุ่งกังหันลมยักษ์ ทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือ ทุ่งกังหันลมห้วยบง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องเรียกว่าทุ่งกังหัน เพราะว่ามีกังหัน ขนาดใหญ่เกือบร้อยตัว บนขนาดพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของชาวบ้านในละแวกนี้ที่ตำบลห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งทุ่งกังหันลมห้วยบงแห่งนี้ ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

Read more...