พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ.นครพนม ที่สะท้อนภาพอดีตของเมืองนครพนมได้อย่างชัดเจน "พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม" ด้วยที่ตั้งซึ่งอยู่ริมแ ม่น้ำโขง บนถนนสุนทรวิจิตร ถนนเก่าแก่ของจังหวัดนครพนม นอกจากสถานที่ตั้งที่โดดเด่นแล้ว สีสันและสถาปัตยกรรมของตัวอาคารมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยสีตัวอาคาร เหลืองสด ตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียว ตามสมัยนิยมในอดีต

ประตู และหน้าต่างทรงโค้ง ฝีมือช่างโบราณที่มีความปราณีต มีสถาปัตยกรรมโคโลเนียล (Colonial) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นในจังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส ช่วงสมัยสงครามอินโดจีน แม้จะมีอายุที่เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะอาคารจวนผู้ว่าฯสมบูรณ์สวยงาม และต่อมาในปี 2551ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงประวัติศาสตร์เมืองนครพนม ประเพณี วิถีชีวิต ในอดีตถึงปัจจุัน เช่น งานประเพณีไหลเรือไฟ และ "พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม"ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครพนมจากเรื่องราวภาพถ่ายในอดีตที่จัดแสดงเป็นนิทรรศการ เช่นภาพถ่ายที่อยู่ในความทรงจำ ในหลวงและแม่เฒ่าชรา กับดอกบัวในมือที่ตั้งใจนำมาถวายในหลวงในครั้งที่ท่านเสด็จเยือนนครพนม ซึ่งแม้ดอกบัวจะเหี่ยวแห้งลง แต่ แม่เฒ่าก็ตั้งใจถวายและในหลวงก็โน้มพระวรกายลงมารับพร้อมแย้มพระสรวล นั่นเป็นที่มาของภาพประวัติศาสตร์ที่ใครเห็นเป็นต้องประทับใจ หลายคนไม่รู้ว่าแม่เฒ่าคนนั้นเป็นใคร นอกจากนี้ยังมีภาพเก่าๆ ของนครพนมที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนจัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อีกมากมาย ภายใต้นิทรรศการ "ภาพเก่า เล่าขาน สืบตำนาน นครพนม"

นอกจากนี้ จวนผู้ว่าฯในอดีตนั้นยังเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความซาบซึ้งใจแก่ชาวนครพนมเป็นอย่างมากหากใครมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนม พลาดไม่ได้กับการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังได้ความรู้เรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรมของเมืองนครพนมจากอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

 

นอกจากนี้ จวนผู้ว่าฯในอดีตนั้นยังเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความซาบซึ้งใจแก่ชาวนครพนมเป็นอย่างมาก หากใครมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนม พลาดไม่ได้กับการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังได้ความรู้เรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรมของเมืองนครพนมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

การเดินทาง

การเดินทางไปยังจังหวัดนครพนมสามารถไปได้หลายเส้นทางได้แก่ โดยรถยนต์ เครื่องบิน และรถไฟสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีอุดรธานี แล้วนั่งรถต่อมาที่นครพนมได้ ห่างกันราว 250 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ แนะนำให้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร ถึงจังหวัดนครพนม ใช้ถนนนิตโย จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน เลียบแม่น้ำโขงเพื่อตรงไปยังท่าเทียบเรือท่องเที่ยว นครพนม-ท่าแขก ให้ตรงไปยังถนนเส้นเลียบแม่น้ำโขง หรือ ถนนสุนทรวิจิตร ผ่านการท่องเที่ยวฯ สถานีตำรวจนครพนม จากนั้นจะพบกับพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พิกัด GPS : 17. 24'45.4" N ,104. 46'56.3" E

ติดต่อสอบถาม

ชมนิทรรศการ และสถาปัตยกรรมอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า ได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 นโทรสอบถามเส้นทางข้ออมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-516050สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490 - 1

Google Maps


ดู จวนผู้ว่าราชการจังหวัดรครพนม (หลังเก่า) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า