ที่เทียวนครพนม

ถนนคนเดิน ลานคนเมือง จ.นครพนม

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเพื่อนๆไปเดินชิวๆ ช้อป ชิม ชิว กินลมชมวิวแม่น้ำโขง ที่"ถนนคนเดิน นครพนม" ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจตรที่อยู่เลียบริมแม่โขง ตั้งต้นจากหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เป็นหอนาฬิกาที่ ชาวเวียดนามได้สร้างเป็นอนุสรณ์ การย้ายกลับปิตุภูมิของชาวเวียตนามที่สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2503 แก่ชาวนครพนม เพราะจังหวัดนครพนมมีความเกี่ยวพันธ์กับชาวเวียตนามตั้งแต่สมัยโฮจิมินท์

Read more...

วัดนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชมโบสถ์คริสที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรซึ่งเป็นถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่บ้านหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม วัดนักบุญอันนา หนองแสง มีวิวฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาว ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์

Read more...

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ.นครพนม ที่สะท้อนภาพอดีตของเมืองนครพนมได้อย่างชัดเจน "พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม" ด้วยที่ตั้งซึ่งอยู่ริมแ ม่น้ำโขง บนถนนสุนทรวิจิตร ถนนเก่าแก่ของจังหวัดนครพนม นอกจากสถานที่ตั้งที่โดดเด่นแล้ว สีสันและสถาปัตยกรรมของตัวอาคารมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยสีตัวอาคาร เหลืองสด ตัดกับประตูหน้าต่างสีเขียว ตามสมัยนิยมในอดีต

Read more...