สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง หรือ ที่ชาวจังหวัดลำปางเรียกติดปากว่าสะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา สะพาานรัษฎาภิเศก เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง เดิมเป็นโครงส้รางไม้ สมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้านครลำปาง สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2436 ตรงกับรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นนับเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 120 เมตร สะพานรัษฎาภิเศกนี้ มีชื่อมาจากการสร้างสะพานเพื่อถวายเป็นที่ระลึกในงานพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานชื่อ สะพาน ว่า รัษฎาภิเษก 

 

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

ซึ่งสะพานรัษฎาภิเศก นี้ได้ผุพังไปตามกาลเวลา และได้มีการซ่อมแซมในหลายครั้ง จนในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้สร้างสะพานใหม่เป็นสะพานคอนกรีต จะได้มั่นคงแข็งแรง ซึ่งสะพานรัษฎษภิเษก สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2460  เป็นสะพานคอนกรีตสริมเหล็ก ทาสีขาวโดดเด่นสะดุดตา สวยงามด้วยรูปทรงโค้งคันธนูรวม ๔ โค้ง ตั้งขวางเต็มลำน้ำวัง มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความเป็นมาอยู่หลายประการ ได้แก่

เสาสี่ต้น ที่ตั้งอยู่ตรงหัวสะพานฝั่งละสองต้น หมายถึงความมั่นคงแข็งแรง

พวงมาลายอดเสาทั้งสี่ด้าน ของเสา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครุฑสีแดง ด้านหน้าเสาทุกต้น เป็นตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 6

ไก่หลวง หรือไก่ขาว ตรงกลางเสา เป็นสัญลักษณ์ประจำนครลำปาง 

 

 

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 มุมสวยๆ บนสะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง