วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

 

วัดไหลหิน หรือ วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม เป็นวัดเก่าแก่อีกแหล่งหนึ่งในภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง สันนิฐานกันว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 2014 วัดไหล่หินเป็นวัดโบราณที่สร้างโดยวิถีแบบโบราณ จากช่างฝีมือ มีไม้แกะสลักที่สวยงาม เป็นศิลปะแบบล้านนา

 

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

วิหารเปรียบเสมือนชมพูทวีป เจดีย์เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ และลานทรายเปรียบเสมือนมหานทีสีทันดร แต่เดิมตัววัดจะอยู่สูงกว่าด้านนอกกำแพง มีบันไดทางขึ้น แต่มีการถมดินทำให้พื้นเสมอกัน มองไม่เห็ฯบันไดทางขึ้นวัด

ซุ้มประตูของวัดไหล่หินนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งวัดไหล่หินคิอวัดต้นแบบของประธาตุลำปางหลวง ซึ่งวัดไหล่หินมีขนาดที่เล็กกว่า และไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นัก เพราะเป็นวัดเล็กๆ เงียบสงบ สภาพทั่วไปถูกได้รับการรักษษไว้เป็นอย่างดี โดย ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2523 และในปี พ.ศ. 2550 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยาม

 

วัดไหล่หินหลวง จ.ลำปาง

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

ซุ้มประตูทางเข้าวัดไหล่หิน ที่มีลักษณคล้ายกันกับวัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

 

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

 

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

 

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

 

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง