ที่เทียวลำปาง

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง

 

สะพานรัษฎาภิเศก จ.ลำปาง หรือ ที่ชาวจังหวัดลำปางเรียกติดปากว่าสะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา สะพาานรัษฎาภิเศก เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง เดิมเป็นโครงส้รางไม้ สมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้านครลำปาง สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2436 ตรงกับรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นนับเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 120 เมตร สะพานรัษฎาภิเศกนี้ มีชื่อมาจากการสร้างสะพานเพื่อถวายเป็นที่ระลึกในงานพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานชื่อ สะพาน ว่า รัษฎาภิเษก 

Read more...

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

วัดไหล่หิน วัดเก่าแก่ จ.ลำปาง

 

วัดไหลหิน หรือ วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม เป็นวัดเก่าแก่อีกแหล่งหนึ่งในภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง สันนิฐานกันว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. 2014 วัดไหล่หินเป็นวัดโบราณที่สร้างโดยวิถีแบบโบราณ จากช่างฝีมือ มีไม้แกะสลักที่สวยงาม เป็นศิลปะแบบล้านนา

Read more...

วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

 

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวลำปาง มายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระจามเทวี ราวพุทธศตวรรตที่ 20 มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

Read more...

แช่ออนเซนเมืองไทย ที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

 

แช่ออนเซนเมืองไทย ที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จ.ลำปาง น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ในช่วงเข้าหน้าหนาว โอกาสเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปแช่น้ำร้อนคลายหนาวที่ภาคเหนือกันค่ะ อากาศเย็นๆ แช่น้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ที่อุ่นกำลังพอดี ทำให้ร่างกายคลายหนาว และได้ประโยชน์จากแร่ธาตุในน้ำพุร้อนอีกด้วย

Read more...

กาดกองต้า ถนนคนเดิน ลำปาง

 

ถนนคนเดินลำปาง

 

ไปแจมเที่ยววันนี้ จะพาไปเที่ยว"กาดกองต้า" ที่จังหวัดลำปางกันค่ะ กาดแปลว่าตลาด กองต้า แปลว่าตลาดตรอกท่าน้ำชุมชนตลาดเก่า ริมแม่น้ำวัง มีอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่และมีความงดงามทางสถาปัตกรรม ที่ผสมผสาน ระหว่างตะวันตก ล้านนา พม่า และจีน ในอดีตเป็นชุมชนตลาดที่รุ่งเรืองในการค้าขายสินค้า เนื่องจากมีการคมนาคมทางน้ำที่สะดวก ซึ่งในอดีต กาดกองต้าถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ ถนนสายเล็กๆในกาดกองต้า ถูกขนาบข้างด้วยอาคารรูปทรงแปลกตา หรือจะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่นี่จะจัดเป็นถนนคนเดินที่สวยที่สุดแห่งนึงในประเทศก็ว่าได้ แสงไฟยามค่ำคืน ปลุกฟื้น อาคาร บ้านไม้ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

 

Read more...