ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปดูเต่าทะเลที่ชลบุรีกันค่ะ ไม่ต้องไปดำน้ำไกลๆถึงทะเลลึก ก็สามารถสัมผัสเต่าทะเลอย่างใกล้ชิดได้ที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี อยู่ใน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่นี่เป็นศูนย์เพาะพันธุ์เต่าทะเล ตั้งแต่ เพาะพันธุ์ อนุบาล จนถึงปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและนอกจากนี้ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล วงจรชีวิต ชนิดของเด่า สายพันธุ์ต่างๆของเต่าทะเล เราจะได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการอนุบาลเต่าตั้งแต่ออกมาจากไข่ บ่ออนุบาลเต่าอายุต่างๆ จนกระทั่ง เต่ามีอายุที่มากพอ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากเลี้ยงและอนุบาลแล้วยังมีหน่วยพยาบาลเต่าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเต่าที่ป่วยด้วยโรคต่างๆอีกด้วยภาพเต่าทะเลภาพเต่าทะเล ชลบุรีภาพเต่าทะเล ชลบุรีภาพเต่าทะเล ชลบุรี

และนอกจากนี้ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล วงจรชีวิต ชนิดของเด่า สายพันธุ์ต่างๆของเต่าทะเล เราจะได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการอนุบาลเต่าตั้งแต่ออกมาจากไข่ บ่ออนุบาลเต่าอายุต่างๆ จนกระทั่ง เต่ามีอายุที่มากพอ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากเลี้ยงและอนุบาลแล้วยังมีหน่วยพยาบาลเต่าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเต่าที่ป่วยด้วยโรคต่างๆอีกด้วยโรงอนุบาลเต่าทะเลบ่อเต่าทะเลลูกเต่าทะเลลูกเต่าทะเลลูกเต่าทะเลพยาบาลเต่าทะเลพยาบาลเต่าทะเลเต่าทะเล สัตหีบเต่าทะเล สัตหีบ

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม แต่สามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนดูแลเต่าทะเลสาหร่ายทะเลอาหารเต่าทะเลสาหร่ายทะเลอาหารเต่าทะเลสาหร่ายทะเลอาหารเต่าทะเล

นักแสดงชื่อดังของช่อง Act chanel มาทำกิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลด้วยการทำความสะอาดบ่อเต่า

การเดินทาง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตั้งอยู่ในเขตกองบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งการเดินทางจากกทม. ใช้ถนนสุขุมวิท หรือมอเตอร์เวย์ เมื่อถึงชลบุรีให้ใช้ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าระยอง ถึงแยก กม. 10 ให้เลี้ยวขวา เข้าถนน 3126 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์จะอยู่ซ้ายมือ จากนั้นให้ตรงไปเรื่อยๆ เข้าฐานทัพเรือสัตหีบ แลกบัตรและขับไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อยู่ริมทะเล

Google Maps


View ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ชลบุรี in a larger map

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเส้นทาง หรือ ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 038-431477 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. www.turtles.navy.mi.th/