เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเที่ยวรับลมร้อนใกล้กรุงที่ "เกาะสีชัง" ตั้งอยู่ที่อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วง Summer แบบนี้คงไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่า การไปเที่ยวทะเล เพราะท้องฟ้าในฤดูร้อน จะเป็นสีฟ้าใสสวยงาม เหมาะกับการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ หรือหลายคนจะไปดับร้อนด้วยการเล่นน้ำทะเล ดำน้ำดูปะการัง เกาะสีชัง เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีอายุเป็นร้อยปี เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

เกาะสีชัง เป็นสถานที่ประทับของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5และรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐานบนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ประทับในฤดูร้อน และพระราชทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะสีชังแห่งนี้ การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง พาหนะที่ใช้เป็นรถสามล้อรับจ้าง หรือ สกายแลป ที่รอรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ท่าเทียบเรือ โดยเป็นราคาเหมา ซึ่งจะรับนักท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วเกาะตามโปรแกรม ราคารอบละประมาณ 150-250 บาท ดังนี้

จุดแรก ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะสีชัง เป็นถ้ำ ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมผสมผสาน ไทย จีนเป็นจุดชมวิว ที่สวยแห่งหนึ่งของเกาะสีชัง

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

จุดที่ 2 แหลมมหาวชิราวุธ แหลมมหาวชิราวุธ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะสีชัง เป็นแหลมยื่นออกไปคล้ายๆกับแหลมพรหมเทพที่ จ.ภูเก็ต เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่มีความสวยงาม มีสะพาน ที่ทอดยาวยื่นออกไปยังแหลม นักท่องเที่ยวนิยมไปตกปลาที่นั่นกันมากเพราะเป็นโขดหินมากมายเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยของฝูงปลาหลายชนิด และเป็นที่นิยมในการถ่ายภาพ เพราะมีฉากหลังที่สวยงามเป็นอย่างมาก

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

จุดที่ 3 พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร

เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ พระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบ ลังกาตัวพระ อุโบสถสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อ มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ที่ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูงมองเห็นได้ชัด และจากองค์พระเจดีย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม และมีต้นลีลาวดี ปลูกอยู่บริเวณรอบ

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

จุดที่ 4 พระจุฑาธุชราชฐาน เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งบนเกาะสีช พระราชวังบนเกาะสีชัง แห่งเดียวในประเทศไทย สร้างใจสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน มีสิ่งปลูกสร้างอยู่รายล้อม ได้แก่

เรือนเขียว หรือ เรือนไม้ริมทะเล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เรือนขนมปังขิง เป็นเรือนไม้สีเขียว

ปัจจุบันขายเครื่องดื่มและขนม ให้กับนักท่องเที่ยว และห้องทางด้านซ้ายของเรือนเขียวมีประวัติความเป็นมาของเกาะสีชัง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนเช่น กลอนประตู, หินลับมีด, เศษเครื่องปั้นดินเผาเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

เรือนผ่องศรี

จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับเกาะสีชังในอดีต

พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์

พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 5 ท่านทรงโปรดเกล้าวางศิลาฤกษ์ในปี พ.ศ.2435 แต่ขณะที่กำลังก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้ ได้เกิดเหตุความไม่สงบ ร.ศ.112 ขึ้น ต่อมาพระองค์ท่านได้มีพระราชองค์การรับสั่งให้รื้อพระที่นั่งองค์นี้ แล้วมาสร้างในพระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และพระราชทานนามใหม่ว่า "พระที่นั่งวิมานเมฆ" ซึ่งองค์พระที่นั่งเป็นเรือนไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก การก่อสร้างนั้นไม่ได้ใช้ตะปูเข้าเรือนเลยสักตัว เป็นการสร้างเรือนไม้ด้วยช่างไม้หลวงฝีมือชั้นครู ภายในพระจุฑาธุชราชสถาน ปัจจุบันเหลือเพียงฐานของอาคารซึ่งเป็นคานคอดินที่เหลือให้พวกเรา ได้จินตนาการว่าองค์พระที่นั่งวิมานเมฆได้เคยก่อสร้างเป็นอาคารริมทะเลที่สวยงามอย่างมาก

เรือนวัฒนา

จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในเกาะสีชังในสมัยรัชกาลที่ 5

สะพานอัษฎางค์ เป็นสะพานไม้สียาวทอดยาวไปในทะเลเป็นสิ่งสำคัญ และอยู่คู่กับเกาะสีชังมาเป็นเวลานาน

อยู่ในบริเวณพระตำหนัก เป็นสะพานที่รัชกาลที่ 5 ท่านทรงใช้เป็นท่าขื้นเทียบเรือหลังจากที่เสด็จประพาสฝรั่งเศส ที่เห็นนี่คือบูรณะใหม่ทั้งหมดแล้ว แต่ว่ายังคงรูปแบบสภาพเดิมทั้งหมด นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ เพราะเป็นสะพานที่มีความสวยงามด้วยสถาปัตกรรมโดยมีฉากหลังเป็นทะเลสีฟ้าคราม สวยงามยิ่งนัก

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร

เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ พระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตัวพระอุโบสถสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ้งนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ที่ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูงมองเห็นได้ชัด และจากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม

จุดที่ 5 หาดถ้ำพัง

มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง หาดทรายขาวสวยงาม มีผู้คนมาเล่นน้ำที่นี่กันมาก ด้านเหนือหาดเป็นแหลมจักรพงษ์ ซึ่งเป็นแหลมหินที่งดงาม ประกอบด้วยเนินสูงต่ำทอดต่อเนื่องกันไป นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา และ ชมพระอาทิตย์ตก

ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาดและหาดหินกลม)

มีลักษณะเป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกัน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์จมหายลับสู่ขอบน้ำ และมีหาดซึ่งมีหินก้อนกลมแบนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมที่พัดผ่านจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน และที่สำคัญในบริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพลับพลารัชกาลที่ 5 โดยสามารถมองทิวทัศน์ได้รอบ เห็นทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นหอดูดาวด้วย

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

การเดินทางไปเกาะสีชึง

1. รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ

มาได้สองเส้นทาง คือ ถนนสุขุมวิท และ Motor way มุ่งหน้ามาทางบางแสน เมื่อถึงบางแสนใช้ถนนสุขุมวิทขับตรงไปทางพัทยา จากบางแสนประมาณ 10 นาที จะเจอห้างโรบินสัน จากนั้นให้ เลี้ยวขวาตรง ห้างโรบินสัน จากนั้นขับตรงไปยังท่าเรือเกาะลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึง ท่าเรือเกาะลอย จะเห็นป้ายทางขวามือเลี้ยวเข้าเกาะลอย สามารถจอดรถได้ที่เกาะลอย จอดฟรี ถ้ามาแต่เช้าจะมีที่จอดรถว่างเยอะมาก ถ้าหาที่จอดรถไม่ได้หรือต้องการจอดรถข้ามคืนให้ถามสามล้อหรือมอเตอร์ไซต์แถวนั้นให้พาไปที่ฝากรถแล้วนั่งสามล้อหรือมอเตอร์ไซต์กลับมา ค่าจอดรถค้างคืนประมาณ 150 บาท

2. รถโดยสารสาธารณะ มีทั้งรถบัส และรถตู้

- สถานนีเอกมัย (รถไฟฟ้า ลงสถานีเอกมัย) บ.ศรีราชาทัวร์ ราคาตั๋ว 100 บาท นั่งรถกรุงเทพ - สัตหีบ หรือกรุงเทพ - ศรีราชา หรือ กรุงเทพ - พัทยา แล้วไปลงที่ หน้าห้าง โรบินสัน ศรีราชา จากนั้นเดินข้ามฝั่งไปยังห้างโรบินสัน แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างหรือสามล้อเครื่องไป ยังท่าเรือเกาะลอย ( ค่าโดยสาร 40 บาท )

- สถานีหมอชิตรถออกทุกครึ่งชัวโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. ยกเว้นวันจันทร์ที่มีรถออกตั้งแต่ 04.30 น.

- โดยสารรถตู้ขึ้นที่ ห้างเซนจูรี่อนุเสารีชัยสมรภูมิ บ.ศรีราชาทัวร์ ค่าโดยสาร 110 บาท รถออกทุกๆ 40 นาที ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง รถขึ้นทางด่วน และต่อด้วย ทางด่วนบูรพาวิถี

จากศรีราชา(ท่าเรือเกาะลอย) ไปยังเกาะสีชัง(ท่าเรือเทววงศ์)

มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือเกาะลอยทุกวันตั้งแต่ 6.00 -20.00 น. ออกทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ

15 นาทีจากเกาะสีชังมายังท่าเรือเกาะลอย ศรีราชาก็เช่นกัน แต่ในวันเสาร์อาทิตย์จะเพิ่มรอบเรือเวลา 7.00 น. ด้วย ค่าโดยสาร 40 บาท

**รายละเอียดสอบถามได้ที่เรือสีชังพาเลซ โทร. 038 216 276-82 หรือ เรือแสงประทีปบริการ

โทร. 038 313 687

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

เมื่อขึ้นมาอยู่บนเกาะแล้วจะมีบริการรถนำเที่ยว เช่น มอเตอไซค์ สามล้อหรือสกายแลป รถสองแถว ราคามีดังนี้

มอเตอร์ไซค์ 1ชั่วโมง 80 บาท, เหมาทั้งวัน 250 บาท, ค้างคืน 300 บาท

รถสองแถว เที่ยวรอบเกาะไม่จำกัดเวลา 500 บาท นั่งได้ไม่เกิน 15 คน

สกายแลป เที่ยวรอบเกาะไม่จำกัดเวลา 250 บาท นั่งได้ไม่เกิน 6 คน จ่ายค่าโดยสารตอนขากลับที่ท่าเรือ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล ตำบลเกาะสีชัง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 038 216 141

DSC_2180

Google Maps


View Ko Sichang in a larger map

เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรีเกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี