อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขางดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ อยากให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย ทำลายป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร และทำให้ชาวเขามีอาชีพทำกิน มีรายได้จากการทำเกษตร

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมท่องเที่ยวสถานีเกษตรอ่างขาง

ในสถานีเกษตรอ่างขางสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่

 

  • สวนกลางแจ้ง ที่ปลูกพันธ์ไม้ ดอกไม้ต่างๆ เช่นสวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ สวน80
  • โรงเรือนรวบรมพันธุ์พืช ดอกไม้ ไม้เมืองหนาว เช่นผักสลัดต่างๆ สมุนไพรจากต่างประเทศ
  • แปลงปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น สตอเบอรี่ บ๊วย สาลี่ เป็นต้น
  • ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านนอแล หมู่บ้านขอบด้งและหมู่บ้านหลวง
  • จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านขอบด้งและบ้านนอแล
  • จุดชมทะเลหมอก ที่แปลงปลูกสตอเบอรี่
  • ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ

 

การเดินทาง

เส้นทางแรก จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว ไชยปราการ ถึงกิโลเมตรที่ 137 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1249 ขึ้นไปอีก 25 กิโลเมตร ถึงดอยอ่างขาง เส้นทางชันและคดเคี้ยว ต้องใช้เกียร์ต้ำ และใช้ความระมัดระวังงมาก เนื่องจากทางโค้งเป็นโค้งหักศอก

เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 ถึงตำบลเมืองงาย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังดอยอ่างขาง ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง วิวสองข้างทางมีความสวยงามการเดินทางสามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ปากทางขึ้นดอยอ่างขาง ราคาเหมาประมาณ 1,000-1,500 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โทร 053-450-107-9 ค่าเข้าชม 50 บาท Website: www.angkhangstation.com

 

 

Maps

 

 

ร้านอาหารสโมสรอ่างขาง อาหารอร่อย ราคาย่อมเยาว์ ใช้วัตถุดิบจากสถานีเกษตรอ่างขาง

 

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

 

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่


ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

 

เห็ดหอมสดทอด

 

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่


ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

ขาหมูหมั่นโถว

 

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

ร้านอาหารสโมสรอ่างขางจ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อัพเดทรูปภาพ สถานีเกษตรอ่างขางปลายปี 2556

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

แปลงปลูกสตอเบอรี่อ่างขาง

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

ไร่สตอเบอรี่กับแสงแดด และไอหมอกยามเช้า

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

ไร่สตอเบอรี่กับแสงแดด และไอหมอกยามเช้า

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่