โบสถ์ใส่แว่น ที่วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

โบสถ์ใส่แว่น

ไปแจมเที่ยวจะพาไปชม Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ในหมู่บ้านชาวเขาปเกอญอ ใน อำเภอน้องใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ที่แห่งนี้คือ โบสถ์ใส่แว่นที่ วัดจันทร์ วัดจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ที่ครูบาศรีวิชัยได้มาปฏิสังขรณ์

วัดจันทร์ มีอายุประมาณ 300 ปี สำหรับโบสถ์ใส่แว่น ก่อสร้างมาประมาณ 40 ปีโดยช่างชาวปกาเกอญอ หรือ ช่างกะเหรี่ยง ผู้ก่อสร้างที่อยากให้แสงแดดส่องเข้าไปถึงข้างในด้วย โดยทำเป็นรูสองข้างขนาดใหญ่ เหมือนดวงตา และใส่กระจกเข้าไปกันฝนและป้องกันขโมย จึงกลายเป็นโบสถ์ใส่เแว่นจนถึงทุกวันนี้

การเดินทาง

 

ใช้เส้นทางเดียวกับการไปโครงการหลวงวัดจันทร์

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ไปอำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายที่อำเภอแม่ริม ต่อไปอำเภอสะเมิง ต่อเนื่องสายสะเมิง-วัดจันทร์ อีกประมาณ 93 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 154 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นดินลูกรังบางช่วง เส้นทางนี้มีบริการรถโดยสารประจำทางต้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นที่ตลาดวโรรส

เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่แตง ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย-อ.ปาย ประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเลี่ยงเมืองตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 หรือจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้น 1095 ได้ที่ตลาดแม่มาลัยต่อไปอำเภอปายก็ได้เช่นกัน ก่อนถึง อ.ปาย 12 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปวัดจันทร์ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เส้น 1265 ไปจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนน 1349 ขับตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป่าสนศูนย์จะอยู่ทางด้านขวามือ สภาพเส้นทางจะดีกว่าเส้นทางแรก

ซึ่งวัดจันทร์จะอยู่ห่างจากโครงการหลวงวัดจันทร์ประมาณ 3 กิโลเมตร

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น

โบสถ์ใส่แว่น