นาขั้นบันได แม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่

แม่กลางหลวง

แม่กลางหลวง หรือบริเวณลุ่มน้ำแม่กลาง หรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า "แม่กลางคี" ตั้งอยู่ในเขตอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ มีชาวกระเหรี่ยง ปกาเกอะญอ อาศัยอยู่ ที่ยังคงยึดถือความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขา อันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของดอยอินทนนท์ และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพการเกษตร และยังได้ทำการเกษตรปลุกข้าวแบบนาขั้นบันได ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวง ซึ่งในอดีตนั้น ในหลวงทรงเสด็จมายังโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งตอนนั้นป่าแถบนี้ยังมีสภาพเสื่อมโทรม เพราะชาวบ้านยังคง ปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย แต่หลังจากในหลวงท่านเสด็จ มาให้ความรู้และแนะนำอาชีพแก่ชาวบ้านแถวนี้ สภาพป่าก็เริ่มดีความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้น

แม่กลางหลวง

นาขั้นบันไดของแม่กลางหลวง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวครั้งแรก จากภาพยนต์ หนึ่งใจเดียวกัน โดยสถานที่ถ่ายทำหลัก อยู่ที่แม่กลางหลวง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภาพนาขั้นบันได ก็เป็นภาพที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น และล่าสุดยังเป็นฉากในละครยอดฮิตของทางช่อง 3 ธรธีนี่นี้ใครครอง ยิ่งทำให้นี่ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวแม่กลางหลวง

1. นาขั้นบันได ชมการทำนาขั้นบันไดที่แม่กลางหลวง เป็นการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการใช้พื้นที่และการจัดการน้ำ ฤดูท่องเที่ยวชมนาขั้นบันไดมี 2 ช่วงคือ

  • สิงหาคม -กลางเดือน ตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝนที่เริ่มปลูกข้าว ชุ่มช่ำด้วยฝน และสีเขียวของต้นข้าว
  • ปลายเดือนตุลาคม -เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่นาข้าวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทอง และเป็นช่วงการเกี่ยวข้าว

2. ไร่กาแฟอินทรีย์ เป็นการทำไร่กาแฟแบบผสมผสาน ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และมีกาแฟสดให้ชิมฟรี ที่บ้านพี่สมศักดิ์

3. บ่อเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้า ชาวบ้านแม่กลางหลวงได้รับความไว้วางใจจากโครงการหลวงในการดูแลบ่อปลาเรนโบว์เทร้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่กลางหลวง เพื่อส่งตรงไปยังโครงการหลวง เป็นรายได้ของชาวบ้าน

4. กุ้งนาข้าว เป็นกุ้งก้ามกรามที่ถูกเลี้ยงในนาข้าวแบบธรรมชาติที่แม่กลางหลวง ราคากิโลกรัมละ 1200 บาท

5. ดอยหัวเสือ จากจุดชมวิวดอยหัวเสือ จะมองเห็นวิวที่สวยงามและไกลจนถึงลำพูน ตลอดเส้นทางได้สัมผัสกับธรรมชาติ พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

6. น้ำตกผาดอกเสี้ยว เดินท่องป่าเข้าไปยังน้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือน้ำตก "รักจัง" เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่า และยังคงความสมบูรณ์ของเป็นธรรมชาติ

7. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและศูนย์วัฒนธรรมปกาเกอะญอ รวบรวมศิลปวัตถุและเรื่องราวของชาวปกาเกอะญอลุ่มน้ำกลาง อาทิ เครื่องจักสาน ผ้าทอ เครื่องมือเครื่องใช้โบราญของชนเผ่า เครื่องดนตรี รวมทั้งีการสาธิตการใช้ชีวิตตามแบบดั้งเดิม การทอผ้า การอื่อทา การละเล่น/แสดง และการเตรียมข้าวสาร เป็นต้น

8.เดินป่าศึกษาระบบนิเวศ - ธรรมชาติ - ดูนก เดินป่าขึ้นดอยหัวเสือ ดอยหัวเสือเป็นจุดชมวิวของกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับการกางเต้นท์ค้างคืน โดยใช้ระยะเวลาในการเดิน 4 – 5 ชั่วโมง ระยะทาง 7 – 9 กิโลเมตร สามารถร่วมกิจกรรมเดินป่าไปสู่ดอยหัวเสือได้ในทุกฤดู

 

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ เส้นทางเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง มาถึงอำเภอจอมทอง แล้วขับต่อไปยังดอยอินทนนท์ ประมาณ กิโลเมตรที่ 26 จะถึงแม่กลางหลวง

2. โดยรถขนส่ง ขึ้นรถที่หมอชิต เส้นหมอชิต-จอมทอง สามารถจองตั๋วรถออนไลน์ได้ที่ http://www.busticket.in.th/

กรุงเทพ-ดอยเต่า-จอมทอง บริษัท ขนส่ง จำกัด 999 ระยะทาง 687 กม. เดินทาง 10.30 ชม.

-จาก กทม. มีเที่ยวเวลา 19.30 น. ม4ค. จากจอมทองกลับ กทม. 18.30 น. ราคา 424 บาท จำนวน 54 ที่นั่ง

-จาก กทม. มีเที่ยวเวลา 21.20 น. ม1ข. จากจอมทองกลับ กทม. 18.00 น. ราคา 545 บาท จำนวน 48 ที่นั่ง

ลงที่จอมทองแล้วต่อรถประจำทาง จอมทอง -แม่แจ่ม (สีเหลือง) คิวรถแม่แจ่มใกล้กับจุดลงรถกรุงเทพจอมทอง มาที่แม่กลางหลวง ค่าโดยสาร 70 บาท

ติดต่อสอบถาม

โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กลางหลวง

คุณอุ่น โทร. 08-9952-0983

นายสมศักดิ์ คีรีภูมิทอง โทร. 081-960-8856

Website: http://maeklangluang.site90.com/

ภาพนาขั้นได ในช่วงฤดูฝน ข้าวเป็นสีเขียว

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

แม่กลางหลวง

แม่กลางหลวง

แม่กลางหลวง

 

ภาพนาขั้นได ในช่วงฤดูหนาว ข้าวเป็นสีทองสวยงาม

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

บ้านพักแบบโฮมสเตย์ แม่กลางหลวง

แม่กลางกลวง

แม่กลางกลวง

แม่กลางกลวง

แม่กลางกลวง

แม่กลางกลวง

 

เลี้ยงกุ้งในนาข้าว

นาขั้นได แม่กลางหลวง

 

นาขั้นได แม่กลางหลวง

 

 

กาแฟสดๆปลอดสารพิษ ชงด้วยวิธีแบบดั้งเดิม

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวง

นาขั้นได แม่กลางหลวงแม่กลางหลวง