ที่เทียวเชียงใหม่

ออบหลวง ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ จ.เชียงใหม่

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แปลกตาอีกแห่งหนึ่ง "ออบ" แปลว่า แปลว่าช่องผาแคบที่มีแม่น้ำไหลผ่านอย่างเชี่ยวกราก มักมีโพรงอยู่ใต้น้ำ "หลวง" แปลว่า ใหญ่ ซึ่งบ่วบอกขนาดของออบว่ามีขนาดใหญ่ "ออบหลวง"เป็นชื่อเฉพาะ เรียกช่องเขาขาดที่มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน เป็นช่วงที่แคบที่สุดของแม่น้ำแม่แจ่ม

Read more...

โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

 

โครงการหลวงแม่โถ ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โครงการหลวงแม่โถจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของในหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่อยากให้อยากเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชผัก แบบปลอดสารเคมี ให้ความรู้และดูแลให้คำปรึกษาเกษตรกร ตั้งแต่แจกจ่ายต้นกล้า ทำโรงเรือน จนกระทั่งส่งขาย ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกตัดไม้ทำลายป่า เลิกปลูกฝิ่น ทำให้สภาพผืนป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

Read more...

โบสถ์ใส่แว่น ที่วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

โบสถ์ใส่แว่น

ไปแจมเที่ยวจะพาไปชม Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ในหมู่บ้านชาวเขาปเกอญอ ใน อำเภอน้องใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ที่แห่งนี้คือ โบสถ์ใส่แว่นที่ วัดจันทร์ วัดจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ที่ครูบาศรีวิชัยได้มาปฏิสังขรณ์

Read more...

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขางดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ อยากให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย ทำลายป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร และทำให้ชาวเขามีอาชีพทำกิน มีรายได้จากการทำเกษตร

Read more...

กิ่วฝิ่น จุดชมวิว 4 จังหวัด

กิ่วฝิ่น

 

กิ่วฝิ่น เป็นจุดชมวิวที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,517 เมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่จซ. 7 (ดอยล้าน)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ตั้งอยู่เขตรอยต่อระหว่าง จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน หากมาจากทางหมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่สามารถขับต่อไปยังหมู่บ้านป่าเหมี้ยง และ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปางได้

 

Read more...