ที่เที่ยวชัยภูมิ

น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

อช.ตาดโตน จ.ชัยภูมิ

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกตาดโดน น้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 21 กม.บริเวณน้ำตกตาดโตนประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่และสวยงาม พื้นที่ทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งตัวน้ำตกเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยาน เดินเท้าจากที่จอดรถไปเพียง 400 เมตรเป็นถนนลาดยางได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

Read more...

มอหินขาว สโตนเฮนจ์ เมืองไทย จ.ชัยภูมิ

มอหินขาว

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเที่ยว มอหินขาว หรือ สโตนเฮนจ์ เมืองไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มอหนิขาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังของชัยภูมิ มีความสวยงามทางธรรมชาติมากๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการสะสมของตะกอนทราย ดินเหนียวยาวนานมามากกว่า 175 ล้านปี ต่อมาเปลือกโลกได้มีการเคลื่อนตัว ทำให้ เกิดเป็นเสาหินขนาดใหญ่หลายก้อน รูปร่างแปลกตา สวยงาม และโดดเด่น ท่ามกลางไร่มันสำปะหลัง

Read more...

ดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

ดอกกระเจียวป่าหินงาม

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งดอกกระเจียวป่าหินงามมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ มีทั้งดอกสีชมพูและสีขาว จะออกดอกในช่วงหน้าฝนเริ่มตั้งแต่ฝนแรก ในเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงเดือนมิถุนายน

Read more...

ดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง

ดอกกระเจียวไทรทอง

ไปแจมเที่ยววันนี้ ไปพาไปชุ่มช่ำตอนรับหน้าฝน ชม"ดอกกระเจียว" ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีอากาศเย็น ในช่วงฤดุฝน ตั้งปต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ดอกกระเจียวป่าจะบานสะพรั่ง เต็มพื้นที่ต้อนรับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นสถานที่ที่ชมดอกกระเจียวได้รับความนิยมมาก

Read more...