ที่เทียวกรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ กระทรวงกลาโหม

อาคารโบราณ กระทรวงกลาโหม

อาคารโบราณ กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับพระบรมมหาราชวัง เป็นอาคารที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป โดย รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์ (เจิม แสงชูโต) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโรงทหารหน้าขึ้นในพื้นที่วังของพระเจ้าลูกยาเธอ ในรัชกาลที่ 1 จุดเด่นของที่นี่ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทรงยุโรป ขนาด 3 ชั้น ตัวอาคารทาสีเหลืองตัดกับลายเส้นสีขาว ส่วนหน้าต่างใช้สีเขียว ซึ่งสีอาคาร สีเหลือง ตัดเขียว เป็นที่นิยมกันมากในอดีต ตัวอาคารมีขนาดใหญ่มากไม่สามารถเก็บภาพได้หมด เพราะอาคารมีขนาดใหญ่และกว้างเป็นแนวยาว มองสุดลูกหูลูกตา

Read more...