วัดนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม

วัดนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม

ไปแจมเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชมโบสถ์คริสที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรซึ่งเป็นถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่บ้านหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม มีวิวฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาว ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์

วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาววเป็นต้น วัดนักบุญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยังมีอาคารที่ทำการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิก ก่อตั้งโดยบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ ภายหลังจัดตั้งเป็นมูลนิธิบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ อาคารหลังนี้มีสถาปัตกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐปูน ภายนอกสีเหลืองสวยงาม สร้างประมาณปี ค.ศ.1952ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนมในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีน ทำให้โบสถ์พังเสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน ซึ่งก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนในจังหวัดพครพนม จะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี่ วัดนักบุญ อันนา หนองแสง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน หากใครมาเที่ยวนครพนมอย่าลืมแวะมาชมความสวยงามของที่นี่

การเดินทาง

การเดินทางโดยเครื่องบินสามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย และนกแอร์ส่วนการเดินทางโดยรถไฟก็สามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีอุดรธานี แล้วนั่งรถต่อมาที่นครพนมได้ ห่างกันราว 250 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ แนะนำให้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร ถึงจังหวัดนครพนม ใช้ถนนนิตโย จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน เลียบแม่น้ำโขงเพื่อตรงไปยังท่าเทียบเรือท่องเที่ยว นครพนม-ท่าแขก ให้ตรงไปยังถนนเส้นเลียบแม่น้ำโขง หรือ ถนนสุนทรวิจิตร ผ่านการท่องเที่ยวฯ สถานีตำรวจนครพนม ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไม่นานก็จะถึงวัดนักบุญอันนา อยู่ด้านซ้ายมือ

ติดต่อสอบถาม

สามารถโทรสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042516050 โทรสาร 042516187 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042-513490-1 แฟ็กซ์ 042-513492

 

 

ที่พัก หัวหิน