Review

งานเพชรบุรีดีจัง! ไม่รู้จบ 2558 จ.เพชรบุรี

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

งานเพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จ.เพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายเพชรบุรีดีจัง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี จัดงาน "มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพชรบุรี...ดีจัง ไม่รู้จบ ณ ใจกลางเมืองจ.เพชรบุรี โดยในครั้งนี้ไปแจมได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรกาศภายในงานมาด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณสถาบันอาศรมศิลป์ ที่ให้โอกาสไปแจมไปเก็บภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของงานเพชรบุรีดีจัง เป็นปีที่2 ค่ะ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

งานเพชรบุรีดีจังไม่รู้จบ แบ่งงานออกเป็นหลายโซน หลากกิจกรรมจากความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงคนในชุนโดยโซนที่ไปแจมได้ มีโอกาสไปเก็บภาพ คือโซนถนนอนามัยและซอยตลาดริมน้ำ จัดงานภายใต้ "ย้อนรอยตลาดเก่าเล่าวิถีชาวจีน ฟื้นชีวิตย่านเก่าเมืองเพชร" ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวจีนย่านตลาดริมน้ำ ผ่านกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนชมเครื่องเรือน ภาพเขียนจีน รูปถ่ายเก่า การจัดโต๊ะเซ่นไหว้ตามประเพณี เพลินเพลงกับดนตรีคลาสสิกโดยลูกหลานชาวจีนในพื้นที่ร่วมกันบรรเลง โดยมี นายกเทศมนตรี จ.เพชรบุรี นายยุทธ อังกินันท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 

งาน ตลาดเก่าเล่าวิถีชีวิตไทย-จีน ฟื้นชีวิตน่านเก่าเมืองเพชร ที่ชุมชนตลาดเก่าริมน้ำ ช่วยกันจัดสถานที่ จำลองวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งเทศกาลและงานพิธีต่างๆ  นอกจากนี้ยัง เปิดบ้านเก่าอายุร้อยกว่าปีให้เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้  จากข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน และ ภาพถ่ายบันทึกเรื่องราวในอดีต 

 

เพชรบุรีดีจัง ตลาดเก่าเล่าวิถีชีวิตไทย -จีน

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

 

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 เด็กๆสนุกกับกิจกรรม ภายในงานเพชรบุรีดีจังไม่รู้จบ

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 การแสดงดนตรีคลาสิค ของลูกหลานชาวจีน 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

นิทรรศการภาพวาดของอาคารบ้านเรือน ในเพชรบุรี ที่สถาบันอาศรมศิลป์จัดขึ้น เพื่อ สำรวจและบันทึกข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น VERNADOC  เป็นกระบวนการสำรวจทำรังวัดอาคารเก่าอย่างเป็นระบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรมตามสภาพอาคาร โดยผลงานได้ถูกจัดแสดง ในจุดต่างๆภายในงานเพชรบุรีดีจัง 

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

 

เพชรบุรีดีจัง ไม่รู้จบ

เพชรบุรีดีจังเพชรบุรีดีจัง

 เพชรบุรีดีจัง

รูปจากงานเพชรบุรีดีจัง! ไม่รู้จบ 20-22 มีนาคม 2558

{gallery}phetburi_2015{/gallery}

 

ที่พัก หัวหิน