Review

อีกมุมหนึ่งที่ ป่าฮาลา-บาลา จ.ยะลา ตอนที่1

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ รีวิวนี้ไม่ใช่รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนอย่างเคยค่ะ แต่เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เราได้เข้าไปยังป่า บาลา-ฮาลา ป่าดิบชื้นอันอุดมสมบูรณ์ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สัมผัสชีวิตของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศชาติ

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ทริปนี้ เราเดินทางกัน 4 คน จากกทม.ค่ะ และไปสมทบกับ ครอบครัวของอาจารย์แมว ซึ่งเป็นคนพื้นที่ใน จ.ยะลา ซึ่งในครั้งนี้อาจารย์แมว จะนำอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้กับ ตชด. ที่รักษาพื้นที่ป่า บาลาฮาลา และมอบอาหารให้กับซาไก ที่อาศัยอยู่ในป่า โดยซาไกจะลงมาพบกับคณะของเราที่หน่วยของตชด.ค่ะ

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

จากตัวเมืองจังหวัดยะลา ถึงเขื่อนบางลาง เราใช้เวลาเกือบๆชั่วโมง ลงรถขึ้นเรือที่ท่า อีกเกือบชั่วโมงเราก็จะเริ่มเข้าสู่ผืนป่า ถึงฐาน ตำรวจตระเวนชายแดน มีชือว่า ฐานฮาลา หรือ ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย 2

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

โดยตำรวจตระเวนชายแดน จะเข้ามาอยู่ประจำที่ฐานปฏิบัติการ เพื่อดูแลป่า และดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทั้งผืนป่า ลาดตระเวนทั้งบนบกและในน้ำ เพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบในพื้นที่ ป้องกัน ปละปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หาของป่า ล่าสัตว์สงวน บุกรุกพื้นที่ป่า

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

นอกจากนี้ ยังตรวจดูให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหากเกิดเหตุจำเป็นขึ้น ที่มาของ ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย นี้มาจากพระราชเสานีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย ผืนป่า เกรงว่าจะถูกทำลายไปมากกว่านี้ จึงทรงรับสั่งว่า ให้ตำรวจตระเวนชายแดนช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้อย่าให้ถูกทำลาย จึงเป็นที่มา ของป่าในพระนามาภิไธย หรือป่าสิริกิติ์ เพราะในผืนป่า บาลาฮาลา เป็นแหล่งต้นน้ำ ของแม่น้ำ 3 สาย ที่เป็นแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสุไหงโกลก


ป่าบาลาฮาลา เป็นป่าดิบชื้น มีภูเขาสลับซับซ้อน มีความชื้นสูงตลอดทั้งปี มีความหลากหลายทางพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายาก เช่น นกเงือก กระทิง เสือโคร่งมีไม้เศรษฐกิจหายาก ได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นกะบาก ไม้กฤษณา เป็นต้น ป่าฮาลาบาลา หรือ ป่า บาลาฮาลา เป็นผืนป่าเดียวกัน ซึ่งจะเรียกตามจุดเริ่มต้น ของผืนป่า “ฮาลา” จะใช้เรียกผืนป่า ที่เริ่มต้นจากจังหวัดยะลา ส่วนป่า “บาลา” จะใช้เรียกผืนป่า ที่มีแนวเขตเริ่มต้นมาจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทั้งสองชื่อนี้ก็มีหมายถึงป่าผืนเดียวกันนั่นเอง โดยครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด กว่า 800,000ไร่ ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย 2 หรือฐานนางนวล จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเข้าเขตพื้นที่ป่าหวงห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามบุคคลใดเข้ามาบุกรุก ใช้เป็นที่ทำกิน ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่า

 

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

 

วันที่เราเดินทางไปคือ วันที่ 2 มค.2558 ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในเขื่อนบางลางมีปริมาณมาก ทำให้ฐานที่ตั้งของ ตชด.ถูกน้ำท่วมหมด จากพื้นที่ ที่เป็นเนินเขาสูง เดิมทีต้องเดินเท้า แต่บัดนี้น้ำได้ท่วมถึงฐานที่ตั้งจนสามารถนำเรือเข้าไปเทียบท่าได้ บริเวณฐานปฏิบัติการโดยรอบก็จะเป็นผืนป่า มีต้นไม้ใหญ่ เล็กสลับกันไป ที่นี้ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เรียกได้ว่า ตัดขาดจากโลกภายนอก โดยสิ้นเชิง ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่นักค่ะ ยิ่งตอนช่วงน้ำท่วมด้วยล่ะก็ต้องแขวนเปลนอนตามต้นไม้ นอนตามขื่อหลังคา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

น้ำลดจากเดิมทำให้เราสามารถใช้พื้นที่ศาลาได้ ที่นอนของเราคืนนี้ค่ะ

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

บริเวณโดยรอบ ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเนินสูง ฐานตชด.แห่งนี้จะตั้งอยู่สูงสุด ซึ่งต้องจอดเรือและเดินเท้าขึ้นมาด้านบนนี้

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

บริเวณที่ตั้งของ ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย ซึ่งเป็นทั้งที่ทำงาน และบ้านพักของตำรวจตระเวนชายแดน

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

และอีกทั้งยังเป็นห้องครัวใหญ่ ของพวกเค้าอีกด้วย

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ตชด.ก่อกองไฟหุงหาอาหารค่ะ 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

จากนั้น น้องๆตชด. พาพวกเราไปชมธรรมชาติใกล้ๆ ฐานฯ ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นผืนป่า ซึ่งที่นี่เป็ฯแหล่งดูนกหายากเป็นสถานที่ ที่นักดูนก นักอนุรักษ์ไม่ควรพลาด ในเวลาน้ำแล้ง แต่บัดนี้น้ำได้ท่วมถึงกันหมดแล้ว

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ฝนที่ตกอย่างหนักในหลายๆวันที่ผ่านมา ได้พัดพาซากซุง ต้นไม้ที่ถูกลักลอบตัดในป่าลึก มาทั่วบริเวณทางเข้าน้ำตก


ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

 ชาวบ้านมาจับปลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ตำรวจตระเวนชายแดน ที่เราไม่เคยรู้ว่าเค้ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ต้องไกลบ้าน จากคนที่รัก เสียสละความสุขส่วนตน ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ ที่หลายคนๆไม่รู้ พวกเค้าเหล่านี้ ดีใจทุกครั้งที่มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียน เหมือนกับว่าเค้าไม่ได้ถูกทิ้งเพียงลำพัง ในป่าใหญ่แห่งนี้

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

 

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

อาหารมื้อเย็น แม้จะไม่ใช่อาหารหรูระดับภัตตาคาร แต่ก็เป็นอาหารที่ทำจากใจผู้ให้ และอิ่มใจผู้รับ ...ได้นั่งล้อมวงกินข้าวกันหลายๆคนร่วมกัน ทำให้บรรยากาศของฐานตชด.วันนี้ไม่เงียบเหงาเหมือนทุกวันที่ผ่านมา

 

ครูแมวกำลังจัดแจง แบ่งงานสำหรับมือเย็น

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ครูเสือ แสดงฝีมือ ไข่เจียวสูตรสมเด็จย่า (พริก+โหระพา)

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

กับข้าวของเราในมื้อเย็นวันนี้ มียำบูดูกินกับผักลวกด้วย 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

ล้อมวงกินข้าวกับตชด.อย่างอบอุ่น

 

ป่า บาลาฮาลา จ.ยะลา

 

คืนนี้สมาชิกทั้งหมด นอนกันที่ศาลานี้ค่ะ  ทั้งผูกเปลนอน กากมุ้งนอน เป็นศาลาอเนกประสงค์จริงๆค่ะ ติดตามต่อตอน 2 นะคะ

 

ที่พัก หัวหิน