Review

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง กิจกรรมเดินชุมชน

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นงานใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเลยก็ว่าได้ ณ สามแยกวัดสระบัว ถนนชีสระอินทร์ ถึงถนนคลองกระแชง น้ำพุ ในจวน หลังจวน ลานสุนทรภู่ ข้ามฝั่งเข้าตลาดริมน้ำ ถนนอนามัย ถึงกาชาด 8 จ.เพชรบุรี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ซุ้มกิจกรรม ขนม อาหาร ลานเล่นดนตรี หนังสือ การจัดนิทรรศการ งานศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ในครั้งนี้ไปแจมได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันอาศรมศิลป์ ที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมจัดงานเพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณสถาบันอาศรมศิลป์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ ที่ให้โอกาสไปแจมไปร่วมงาน เก็บภาพบรรยากาศในงานเพชรบุรีดีจังในครั้งนี้

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

 

ที่พัก หัวหิน