ที่กินราชบุรี

Toa Hong Tai:d kunst ร้านกาแฟของคนรักศิลปะ จ.ราชบุรี

ดีคุ้น เถ้าฮ่งไถ่ จ.ราชบุรี

 

ไปแจมขอแนะนำร้านกาแฟน่ารักๆ ใจกลางเมืองราชบุรี ที่เป็นทั้งร้านกาแฟและหอศิลป์แสดง ศิลปะร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรืองานศิลปะจากศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร้านนี้มีชื่อว่า เถ้าฮ่งไถ่ ดีคุ้น หรืออ Toa Hong Tai :d Kunst โดยที่ ตัวอาคารดีคุ้น เถ้าฮ่งไถ่ เดิมเป็นอาคารไม้เก่า 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาถูกสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นร้านกาแฟน่ารักๆ และเปิดเป็น หอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst หอศิลป์แห่งแรกของจังหวัดราชบุรี

 

Read more...