ที่กินลำปาง

กินอาหารเมือง ที่ของกิ๋นบ้านเฮา จ.ลำปาง

ของกิ๋นบ้านเฮา จ.ลำปาง

 

กินอาหารเมือง ที่ของกิ๋นบ้านเฮา จ.ลำปาง อาหารเมือง หรือ อาหารเหนือ ผุดขึ้นมาในหัวทุกครั้งเมื่อได้ไปเที่ยว ในภาคเหนือ ร้านของกิ๋นบ้านเฮานี้ก็เป็นร้านในดวงใจของแจมอีกร้านหนึ่งค่ะ เพราะมีอาหารเหนืออร่อยๆ บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ

 

Read more...